Η φυσιατρική εκτίμηση είναι μία ολιστική αξιολόγηση του ασθενούς στα πλαίσια της πάθησής του, αλλά και του ατομικού, οικογενειακού και κοινωνικού ιστορικού. Ο φυσίατρος δύναται να προσφέρει την εκτίμηση του σε ένα ευρύ πεδίο παθήσεων ανάλογα με την ανάγκη του ασθενή.

Σε ασθενή που δεν χρειάζεται νοσηλεία σε κλινική αποκατάστασης ο φυσίατρος μπορεί να προσφέρει:

•Λήψη αναλυτικού ιστορικού και φυσιατρική κλινική εξέταση

•Διενέργεια εξέτασης του μυοσκελετικού συστήματος και θεραπεία αθλητικών κακώσεων

•Διενέργεια πλήρους νευροφυσιολογικού ελέγχου για κάθε τύπο πάθησης τόσο του μυϊκού όσο και του νευρικού συστήματος

•Επιπλέον των θεραπευτικών μέσων (φάρμακα κλπ) στα πλαίσια συνηθισμένης άσκησης της ιατρικής πρακτικής, χρήση διάφορων θεραπευτικών τεχνικών αλλά και μηχανικών και φυσικών μέσων (όπως η θεραπευτική άσκηση, η θερμότητα, το νερό και ο ηλεκτρισμός) ώστε να εξυπηρετήσει εξατομικευμένα τις θεραπευτικές ανάγκες κάθε ασθενούς

• Χρήση ελάχιστα επεμβατικών (μη χειρουργικών) τεχνικών (π.χ. βελονισμός, εγχύσεις φαρμάκων) για τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη διαχείριση του πόνου

• Διαχείριση της σπαστικότητας με τη χρήση φυσικών μέσων, ορθωτικών βοηθημάτων, φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς και την έγχυση αλλαντικής τοξίνης τύπου Α (ΒΟΤΟΧ)

• Επιλογή της επιλογής κατάλληλης πρόσθεσης ασθενούς με ακρωτηριασμό

• Εφαρμογή βοηθημάτων αποκατάστασης

• Οργάνωση προγράμματος αποκατάστασης σε παθήσεις του νευρικού και μυοσκελετικού συστήματος με κύριο στόχο την βελτίωση του επιπέδου αυτοϋπηρέτησης και την ποιότητα ζωής του ασθενούς

• Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης

• Παροχή ιατρικής επίβλεψης και υποστήριξης σε αθλητικές ομάδες

• Διενέργεια πλήρους λειτουργικής αξιολόγησης και εκτίμησης της ανικανότητας μετά από σύσταση κρατικού ασφαλιστικού ταμείου, ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας, νομική, ή επαγγελματική αντιδικία για αποζημίωση

Η ειδικότητα της φυσιατρικής αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως ενιαία λειτουργική οντότητα και όχι ως ένα σύνολο συστημάτων, κάποιο από τα οποία μπορεί να πάσχει.

Ως εκ τούτου ο φυσίατρος μπορεί να αποτελέσει τον γιατρό της «δεύτερης γνώμης», ο οποίος θα προτείνει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης με τις λιγότερες δυνατές παρεμβάσεις με στόχο την επαναφορά τής ισορροπίας του ασθενούς και την επίτευξη της βέλτιστης λειτουργικής του ικανότητας. Για το λόγο αυτό σε πολυάριθμα ξένα συγγράμματα η ειδικότητα της φυσιατρικής αναφέρεται ως «η τέχνη της φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης». Η φυσιατρική εκτίμηση είναι μία ολιστική αξιολόγηση του ασθενούς στα πλαίσια της πάθησής του, αλλά και του ατομικού, οικογενειακού και κοινωνικού ιστορικού. Ο φυσίατρος δύναται να προσφέρει την εκτίμηση του σε ένα ευρύ πεδίο παθήσεων ανάλογα με την ανάγκη του ασθενή.

Copyright © 2014 - 2019 Nικόλαος Λύκος, Ιατρός Αποκατάστασης - MD, DO, FEBPRM, Μαιάνδρου 9, Χίλτον, Αθήνα. Σχεδιασμός: Μιχάλης Μαραγκάκης